Kozijnenleveranciers.nl
Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 
 
                            Kozijnen    Schuifpuien Dakkapellen Glas         
 

Privacy policy


Privacy Policy

Privacy beleid

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met uw persoonsgegevens doen, hebben we aan het CBP gemeld. Als u deze melding wilt bekijken, kunt u het Meldingenregister raadplegen op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast eerder genoemde persoonsgegevens bestaat er volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de categorie 'bijzondere' persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Dit moet per geval bekeken worden en in veel gevallen is uitdrukkelijke toestemming van de klant nodig.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


 

       

Kozijnenleverancies.nl

Contact Deelnemende bedrijven Privacy Policy